กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 มิ.ย. 2565 01:06 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ งานเลขานุการ นายธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
9 มิ.ย. 2565 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คู่มือ เลขา รำพา.docx จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
9 มิ.ย. 2565 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์.docx จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
9 มิ.ย. 2565 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน นางกัณณิกา ระบอบ.rar จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
9 มิ.ย. 2565 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาทิพย์ จริตรัมย์.rar จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:32 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์.docx กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:31 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล ฐิตินั(.docx จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:26 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล ฐิตินั(.docx กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:23 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล สาทิพย์.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:23 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล ฐิตินันท์.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:23 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล กัณณิกา.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:23 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ นำออกไฟล์แนบ คู่มือปฏิบัติงาน นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
8 มิ.ย. 2565 21:20 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน นางดวงฤดี วัฒนรัตน์.rar กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
3 ธ.ค. 2564 00:42 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี
3 ธ.ค. 2564 00:34 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แก้ไข ธารน้ำในไหลหลั่ง ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1
3 ธ.ค. 2564 00:33 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง ธารน้ำในไหลหลั่ง ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1
3 ธ.ค. 2564 00:17 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ สรุปงานอำนวยการ เดือน พฤศจิกายน.docx กับ ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2564 00:05 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)
3 ธ.ค. 2564 00:00 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แก้ไข โรงเรียนวัดหนองแฟบถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวรอสังเกตุอาการบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน
2 ธ.ค. 2564 23:56 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง โรงเรียนวัดหนองแฟบถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวรอสังเกตุอาการบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน
2 ธ.ค. 2564 20:45 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง สพป.อุทัยธานีเขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" (BIG CLEANING DAY) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓_2.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓_1.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓_0.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว