กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ธ.ค. 2564 00:42 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี
3 ธ.ค. 2564 00:34 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แก้ไข ธารน้ำในไหลหลั่ง ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1
3 ธ.ค. 2564 00:33 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง ธารน้ำในไหลหลั่ง ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1
3 ธ.ค. 2564 00:17 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ สรุปงานอำนวยการ เดือน พฤศจิกายน.docx กับ ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2564 00:05 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)
3 ธ.ค. 2564 00:00 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แก้ไข โรงเรียนวัดหนองแฟบถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวรอสังเกตุอาการบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน
2 ธ.ค. 2564 23:56 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง โรงเรียนวัดหนองแฟบถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวรอสังเกตุอาการบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน
2 ธ.ค. 2564 20:45 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง สพป.อุทัยธานีเขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" (BIG CLEANING DAY) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓_2.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓_1.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓_0.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 640303 แอโรบิค_๒๑๐๓๐๓.jpg กับ ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
2 มี.ค. 2564 19:38 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง ออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
24 ก.พ. 2564 01:51 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 810979.jpg กับ พิธีทำบุญและเปิดป้าย​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี​ ชัยนาท
24 ก.พ. 2564 01:51 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 810978.jpg กับ พิธีทำบุญและเปิดป้าย​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี​ ชัยนาท
24 ก.พ. 2564 01:51 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 810977.jpg กับ พิธีทำบุญและเปิดป้าย​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี​ ชัยนาท
24 ก.พ. 2564 01:51 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง พิธีทำบุญและเปิดป้าย​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี​ ชัยนาท
24 ก.พ. 2564 00:55 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แก้ไข การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
24 ก.พ. 2564 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ IMG_7717.JPG กับ การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
24 ก.พ. 2564 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ IMG_7678.JPG กับ การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
24 ก.พ. 2564 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ IMG_7574.JPG กับ การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
24 ก.พ. 2564 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ IMG_7555.JPG กับ การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
24 ก.พ. 2564 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ IMG_7439.JPG กับ การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
24 ก.พ. 2564 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ IMG_7432.JPG กับ การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
24 ก.พ. 2564 00:54 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ IMG_20210224_092045.jpg กับ การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า