ธารน้ำในไหลหลั่ง ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1

โพสต์3 ธ.ค. 2564 00:33โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2564 00:34 ]

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 ต้องขอขอบคุณ นางจิรภา จักร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสระ มอบหมายให้ผู้แทนคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสระให้นำเงินจำนวน 1,500 บาท พร้อมด้วยน้ำดื่มสะอาด จำนวน 120 ขวด และข้าวสารอาหารแห้ง

และขอขอบคุณคระครูโรงเรียนวัดตลุกดู่ที่ร่วมบริจาคน้ำดืมสะอาดจำนวน 84 ขวด โดยนายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบ

นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศรวมถึง นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิค – 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อรับบริจาคสิ่งของ ปัจจัย ต่าง ๆ จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตกุศลช่วยบริจาค ปัจจัย ข้าวของเครื่องใช้ ในการดำรงชีวิตของ ผู้ติดเชื้อโควิค-19 และผู้ทีถูกกักตัว ได้ ณ ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิค – 19 สพป.อุทัยธานี เขต 1 โทร 0914647693/ 0817858446 /0832122261

Comments