สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

โพสต์3 ธ.ค. 2564 00:05โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ
    เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเขียนการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) โดยมี นายวุฒิภัทร จูมโสดา นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง สพป.อุทัยธานี เขต ๑


          


Comments