โรงเรียนวัดหนองแฟบถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวรอสังเกตุอาการบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

โพสต์2 ธ.ค. 2564 23:56โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2564 00:00 ]
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใช้กำลังใจ คณะครู โรงเรียนวัดหนองแฟบ อำเภอหนองขาหย่าง และชาวบ้านในพื้นที่หลังได้รับการร้องขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเป็นที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อรอสังเกตุอาการ ลดการแพร่เชื้อจากพื้นที่เสี่ยงมาติดคนในชุมชนป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-๑๙ แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

Comments