พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี

โพสต์3 ธ.ค. 2564 00:42โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๓ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

     


          

Comments