โครงการ อุปสมบท

โพสต์2 เม.ย. 2561 21:18โดยรำพา อัศวรัตน์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 01:28 โดย ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ]
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดใหม่จันทาราม โดยมีผู้ร่วมโครงการ อุปสมบท จำนวน 10 รูป บรรพชา จำนวน 135 รูป โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 18 เมษายน 2561
ą
รำพา อัศวรัตน์,
2 เม.ย. 2561 21:18
ą
รำพา อัศวรัตน์,
2 เม.ย. 2561 21:18
ą
รำพา อัศวรัตน์,
2 เม.ย. 2561 21:18
Comments