กิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก /โฟม ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก

โพสต์4 ก.ค. 2562 01:14โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 01:35 ]
21 มิถุนายน 2562  สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก /โฟม ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก
 ą
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
DSC_0264.JPG
(7479k)
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
DSC_0267.JPG
(6630k)
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
DSC_0279.JPG
(7413k)
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
DSC_0354.JPG
(7542k)
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
DSC_0371.JPG
(6281k)
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
ą
DSC_0375.JPG
(6376k)
ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์,
4 ก.ค. 2562 01:14
Comments