ประชาสัมพันธ์

พบปะสนทนายามเช้า สภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี

โพสต์8 ส.ค. 2562 23:48โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลาเช้า หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดสภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ร่วมกิจกรรมวันพระนารายณ์มหาราช

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:34โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


กิจกรรมวันสำคัญ 16 ปี สพฐ.

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:22โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดย ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ และนายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมรับศีล กล่าวสังฆทานและตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา 16 ปี สพฐ.  โดยมีนายสมบุญ  ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมตักบาตรในครั้งนี้

กิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก /โฟม ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก

โพสต์4 ก.ค. 2562 01:14โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 01:35 ]

21 มิถุนายน 2562  สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก /โฟม ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก
 โครงการ อุปสมบท

โพสต์2 เม.ย. 2561 21:18โดยรำพา อัศวรัตน์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 01:28 โดย ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ]

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดใหม่จันทาราม โดยมีผู้ร่วมโครงการ อุปสมบท จำนวน 10 รูป บรรพชา จำนวน 135 รูป โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 18 เมษายน 2561

ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

โพสต์12 ม.ค. 2559 23:39โดยรำพา อัศวรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

1-6 of 6