ประชาสัมพันธ์

พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี

โพสต์3 ธ.ค. 2564 00:42โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๓ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

     


          

ธารน้ำในไหลหลั่ง ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1

โพสต์3 ธ.ค. 2564 00:33โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2564 00:34 ]

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 ต้องขอขอบคุณ นางจิรภา จักร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสระ มอบหมายให้ผู้แทนคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสระให้นำเงินจำนวน 1,500 บาท พร้อมด้วยน้ำดื่มสะอาด จำนวน 120 ขวด และข้าวสารอาหารแห้ง

และขอขอบคุณคระครูโรงเรียนวัดตลุกดู่ที่ร่วมบริจาคน้ำดืมสะอาดจำนวน 84 ขวด โดยนายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบ

นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศรวมถึง นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิค – 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อรับบริจาคสิ่งของ ปัจจัย ต่าง ๆ จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตกุศลช่วยบริจาค ปัจจัย ข้าวของเครื่องใช้ ในการดำรงชีวิตของ ผู้ติดเชื้อโควิค-19 และผู้ทีถูกกักตัว ได้ ณ ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิค – 19 สพป.อุทัยธานี เขต 1 โทร 0914647693/ 0817858446 /0832122261

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

โพสต์3 ธ.ค. 2564 00:05โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

    เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเขียนการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) โดยมี นายวุฒิภัทร จูมโสดา นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง สพป.อุทัยธานี เขต ๑


          


โรงเรียนวัดหนองแฟบถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวรอสังเกตุอาการบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

โพสต์2 ธ.ค. 2564 23:56โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2564 00:00 ]

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใช้กำลังใจ คณะครู โรงเรียนวัดหนองแฟบ อำเภอหนองขาหย่าง และชาวบ้านในพื้นที่หลังได้รับการร้องขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเป็นที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อรอสังเกตุอาการ ลดการแพร่เชื้อจากพื้นที่เสี่ยงมาติดคนในชุมชนป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-๑๙ แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

สพป.อุทัยธานีเขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" (BIG CLEANING DAY) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โพสต์2 ธ.ค. 2564 20:45โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

    วันที่ 26 มิ.ย.64 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" (Big Cleaning day) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานเพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


    


พิธีทำบุญและเปิดป้าย​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี​ ชัยนาท

โพสต์24 ก.พ. 2564 01:51โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

    วันที่​ 24​   กุมภาพันธ์​ 2564​ เวลา  09.00​ น.​ นายศุภพงษา​ จันทรังษ์​ ผอ.สพป.อุทัยธานี​ เขต​1​ นายวุฒิภัทร​ จูมโสดา​ รอง​  ผอ.สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 1​ นางจินตนา​ ก๋งพยา​ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์​ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้าย​ สพม.มัธยมศึกษาอุทัยธานี​ ชัยนาท​ ที่ห้องประชุม​โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา


    

การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ

โพสต์24 ก.พ. 2564 00:53โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2564 00:55 ]

        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภพงษา  จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัม ฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายนิรันดร  สุขสุวานน์) ในระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการประกอบด้วย ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผอ.สพม. เขต 41 และนายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 โดยมีคณะบริหารเขตพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้วย

    

    

    

    ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พบปะสนทนายามเช้า สภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี

โพสต์8 ส.ค. 2562 23:48โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลาเช้า หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดสภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ร่วมกิจกรรมวันพระนารายณ์มหาราช

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:34โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


กิจกรรมวันสำคัญ 16 ปี สพฐ.

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:22โดยฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดย ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ และนายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมรับศีล กล่าวสังฆทานและตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา 16 ปี สพฐ.  โดยมีนายสมบุญ  ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมตักบาตรในครั้งนี้

1-10 of 13