หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • พบปะสนทนายามเช้า สภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลาเช้า หน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดสภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
  ส่ง 8 ส.ค. 2562 23:48 โดย ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
 • ร่วมกิจกรรมวันพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 02:34 โดย ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
 • กิจกรรมวันสำคัญ 16 ปี สพฐ. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดย ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ และนายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมรับศีล กล่าวสังฆทานและตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา 16 ปี สพฐ.  โดยมีนายสมบุญ  ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมตักบาตรในครั้งนี้
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 02:22 โดย ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
 • กิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก /โฟม ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก 21 มิถุนายน 2562  สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก /โฟม ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก 
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 01:35 โดย ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
 • โครงการ อุปสมบท วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดใหม่จันทาราม โดยมีผู้ร่วมโครงการ อุปสมบท จำนวน 10 รูป บรรพชา จำนวน 135 รูป โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 18 เมษายน 2561
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 01:28 โดย ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมหน้าเสาธง               
  ส่ง 9 มี.ค. 2559 19:37 โดย รำพา อัศวรัตน์
 • กิจกรรมวันครู ปี 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดกิจกรรมงานวันครู ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี                
  ส่ง 21 ม.ค. 2559 19:07 โดย รำพา อัศวรัตน์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่